Av. Gürseler Tekirdağ Rakısı Markasına Dava Açtı

Av. Gürseler Tekirdağ Rakısı Markasına Dava Açtı

AHA TEKİRDAĞ - Av. Güneş Gürseler son olarak TEKİRDAĞ RAKISI markasının kullanılmasının durdurulması isteği ile dava açtı.

20 Haziran 2019 - 21:20 - Güncelleme: 20 Haziran 2019 - 21:25
Reklam
Reklam

Tekirdağ’ın tanınmış saygın isimlerinden biri olan Av. Güneş Gürseler, Daha önce yaptığı uyarılarla Tekirdağ’da üretilmeyen rakının kentimizin adını kullanmasına seyirci kalınmaması gerektiğini belirten Av. Güneş Gürseler son olarak TEKİRDAĞ RAKISI markasının kullanılmasının durdurulması isteği ile dava açtı.

Yeni Rakı’nın bölgemizin üzümü, suyu ve özeni ile Tekirdağ’da üretilerek ulaştığı kalitesi  ve piyasa değeri karşısında diğerlerinden  farkını ortaya koymak üzere “Tekirdağ” markasının yaratıldığını hatırlatan Gürseler, tüketicilerin de kentimizin  adıyla satılan rakımızı üretildiği yörenin adına  güven duyarak aynı nitelikteki diğer ürünlere tercih ettiklerini belirtti. Farklı bölgelerde üretilen rakıların Tekirdağ markası ile satışa sunulmasının yanıltıcı olduğunu, tüketicilerin satın alma kararını etkilediğini ayrıca haksız ve dayanaksız yere kentimizin isminin kullanıldığını dile getiren Gürseler Tekirdağ’da üretime son verildikten sonra Tekirdağ Rakısı markasının kullanılamayacağını iddia etti.

GÜRSELER SUÇ DUYURUSUNDA ŞU İFADELERE YER VERDİ

Av. Güneş Gürseler, TEKİRDAĞ RAKISI markasının kullanımı ile ilgili yaptığı suç duyurusunda şu sözlere yer verdi; “Yaklaşık doksan yıl Tekirdağ’da faaliyette bulunarak kentimizin ekonomik ve sosyalyaşamına önemli katkılar yapan Türkiye Cumhuriyeti Tekel İdaresi bünyesindeki Tekirdağ Tekel Şarap ve İçki Fabrikasının mamulü olan “Yeni Rakı” Tekirdağ bölgesinin yaş üzümü, suyu, özel anason oranı ve özeni ile üretilmesinin yarattığı üstün bir kalite ve yüksek bir piyasa değerine ulaşmıştı.

TEKEL İdaresinin diğer beş fabrikasında rakı üretimi yapıldığı halde Tekirdağ’da üretilen Yeni Rakı ulaştığı bu kalite ile ülke ve dünya çapında aranılan bir alkollü içki olmuştur. Bu ilgi ve piyasa değeri karşısında başka fabrikalarda Yeni Rakı markası ile üretilen rakılardan farkını ortaya koymak üzere; kökeninin bulunduğu kent ve üretildiği fabrika ile özdeşleşmiş bir ürün olduğunu vurgulamak üzere kentimizin adı “TEKİRDAĞ”, rakının markası olmuş ve TEKEL İdaresi, “TEKİRDAĞ RAKISI”nı 1995 yılında tescilli marka olarak piyasaya sunmuştur. Tüketiciler de kentimizin adıyla haklı bir üne ve ayırt edici özelliğe kavuşan rakımızı üretildiği yörenin adına güven duyarak aynı nitelikteki diğer ürünlere tercih edip satın almışlardır.

2004 yılında Tekel İdaresi ile birlikte Tekel Şarap ve İçki Fabrikası’nın özelleştirilmesi sonucu mülkiyetini devralan MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. bir süre üretimi sürdürdükten sonra fabrikayı arazisi ve tüm makineleri ile birlikte satarak 14.08.2017 tarihinde Tekirdağ Valiliğine yapılan bildirim ile Tekirdağ’dan ayrılmıştır.Davalı, Tekirdağ’dan ayrıldıktan sonra ülkemizin farklı bölgelerindeki fabrikalarında TEKİRDAĞ RAKISI markası ile rakının ve diğer tüm mamullerinin üretim ve pazarlamasını sürdürmekte, Tekirdağ’da üretmeyip ülkemizin farklı bölgelerinde ürettiği rakıyı TEKİRDAĞ RAKISI olarak pazarlayarak tüketiciyi yanıltmakta, coğrafi kaynak belirten “Tekirdağ” ibaresini yasaya aykırı olarak kullanmakta, Tekirdağ Rakısının ününden faydalanmaktadır. Davalı ayrıca “Tekirdağ Rakısı Bağbozumu”, “Tekirdağ Rakısı Platin Seri”, “Tekirdağ Rakısı Efsane” “Tekirdağ Rakısı Altın Seri” gibi farklı markalar altında ürettiği rakıları da piyasaya sürmektedir.

Tekirdağ Tekel Şarap ve İçki Fabrikasında üretilen rakıya “TEKİRDAĞ” markasının konulmasının tek nedeni Tekirdağ’da üretilmesidir. Sınai Mülkiyet Kanunu 34/1 maddesi kapsamında “TEKİRDAĞ RAKISI” markası, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaret anlamında coğrafi işarettir. Aynı maddeye göre coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilmektedir. TEKİRDAĞ adının kullanılması ile tüketiciler ürünün farklı bir kaliteye sahip olduğunu algılayarak güvenmişler, TEKİRDAĞ adıyla satılan rakıyı, yörenin adına belli bir güven duyarak diğer rakılara tercih etmişlerdir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 62. maddesinde düzenlenen haksız ticari uygulamalar; tüketicinin kararını etkileyen her türlü haksız ticari uygulama olarak soyut şekilde ifade edilmiştir ve bu durum yasaklanmıştır.

Haksız Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği 28. madde 2.fıkrada “Tüketiciye yönelik ticari uygulamaların, ortalama tüketicinin bilinçli olarak karar verme yeteneğini azaltarak normal şartlar altında taraf olmayacağı bir tüketici işlemine taraf olmasına yol açması halinde, tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozduğu kabul edilir.” şeklinde somutlaştırılmıştır. Ticari uygulama, o ürünü alacak olan ortalama tüketicinin ürünü alma iradesini bozmamalıdır. Normal şartlar altında aynı emtiadaki iki ayrı marka karşısında karar verecek tüketiciler, Tekirdağ Rakısı markasını tercih etmişse bunun sebebi Tekirdağ ilinin rakı üretimindeki ünüdür. Fakat ilgililerde rakının Tekirdağ’da yetişen üzümlerden üretildiği yanılgısı oluşturan Tekirdağ Rakısı aslında günümüzde Tekirdağ’da üretilmediği için mevzuattaki tanıma uyar nitelikte haksız ticari uygulama oluşturmuştur.

Tekirdağ’da üretilmeyip ülkemizin farklı bölgelerinde üretilen rakıların Tekirdağ markası ile satışa sunulması yanıltıcı olmakta ayrıca haksız ve dayanaksız yere kentimizin ismi kullanılmaktadır. Tekirdağ’da üretime son verildikten sonra Tekirdağ Rakısı markasının kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle, gerek yıllardır Tekirdağ’da ikamet eden birer Tekirdağlı olarak gerekse bir tüketici olarak tarafımızı yanıltan davalının kullanmaya devam ettiği “TEKİRDAĞ RAKISI” markası Sınai Mülkiyet Kanunu 5. maddesi kapsamında tescil edilmeyecek bir markadır. Tescil edilmemesi gereken bu markanın halen kullanılarak biz tüketicilerin satın alma kararını etkilemesi bu davayı açma zorunluluğu doğurmuştur. Hukuki nedenler :Sınai Mülkiyet Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

İLGİLİ DİĞER MEVZUAT

Tanıt araçları :Her türlü yasal kanıt. Sonuç ve istem: “Yapılacak yargılama sonunda kanıtlayacağımız savımız gibi davalının kullanmakta olduğu ve tüketicileri yanıltan “TEKİRDAĞ RAKISI” markasının haksız şekilde kullanımının durdurulmasını, yargılama giderleri ve ileride görevlendireceğim avukat ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla diler ve dava eylerim.10.6.2019” ifadelerine yer vererek müracaatını yaptı.

Haber: Abdurrahim Yıldırım

Tekirdağ’ın tanınmış saygın isimlerinden biri olan Av. Güneş Gürseler, Daha önce yaptığı uyarılarla Tekirdağ’da üretilmeyen rakının kentimizin adını kullanmasına seyirci kalınmaması gerektiğini belirten Av. Güneş Gürseler son olarak TEKİRDAĞ RAKISI markasının kullanılmasının durdurulması isteği ile dava açtı.

Yeni Rakı’nın bölgemizin üzümü, suyu ve özeni ile Tekirdağ’da üretilerek ulaştığı kalitesi  ve piyasa değeri karşısında diğerlerinden  farkını ortaya koymak üzere “Tekirdağ” markasının yaratıldığını hatırlatan Gürseler, tüketicilerin de kentimizin  adıyla satılan rakımızı üretildiği yörenin adına  güven duyarak aynı nitelikteki diğer ürünlere tercih ettiklerini belirtti. Farklı bölgelerde üretilen rakıların Tekirdağ markası ile satışa sunulmasının yanıltıcı olduğunu, tüketicilerin satın alma kararını etkilediğini ayrıca haksız ve dayanaksız yere kentimizin isminin kullanıldığını dile getiren Gürseler Tekirdağ’da üretime son verildikten sonra Tekirdağ Rakısı markasının kullanılamayacağını iddia etti.

GÜRSELER SUÇ DUYURUSUNDA ŞU İFADELERE YER VERDİ

Av. Güneş Gürseler, TEKİRDAĞ RAKISI markasının kullanımı ile ilgili yaptığı suç duyurusunda şu sözlere yer verdi; “Yaklaşık doksan yıl Tekirdağ’da faaliyette bulunarak kentimizin ekonomik ve sosyalyaşamına önemli katkılar yapan Türkiye Cumhuriyeti Tekel İdaresi bünyesindeki Tekirdağ Tekel Şarap ve İçki Fabrikasının mamulü olan “Yeni Rakı” Tekirdağ bölgesinin yaş üzümü, suyu, özel anason oranı ve özeni ile üretilmesinin yarattığı üstün bir kalite ve yüksek bir piyasa değerine ulaşmıştı.

TEKEL İdaresinin diğer beş fabrikasında rakı üretimi yapıldığı halde Tekirdağ’da üretilen Yeni Rakı ulaştığı bu kalite ile ülke ve dünya çapında aranılan bir alkollü içki olmuştur. Bu ilgi ve piyasa değeri karşısında başka fabrikalarda Yeni Rakı markası ile üretilen rakılardan farkını ortaya koymak üzere; kökeninin bulunduğu kent ve üretildiği fabrika ile özdeşleşmiş bir ürün olduğunu vurgulamak üzere kentimizin adı “TEKİRDAĞ”, rakının markası olmuş ve TEKEL İdaresi, “TEKİRDAĞ RAKISI”nı 1995 yılında tescilli marka olarak piyasaya sunmuştur. Tüketiciler de kentimizin adıyla haklı bir üne ve ayırt edici özelliğe kavuşan rakımızı üretildiği yörenin adına güven duyarak aynı nitelikteki diğer ürünlere tercih edip satın almışlardır.

2004 yılında Tekel İdaresi ile birlikte Tekel Şarap ve İçki Fabrikası’nın özelleştirilmesi sonucu mülkiyetini devralan MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. bir süre üretimi sürdürdükten sonra fabrikayı arazisi ve tüm makineleri ile birlikte satarak 14.08.2017 tarihinde Tekirdağ Valiliğine yapılan bildirim ile Tekirdağ’dan ayrılmıştır.Davalı, Tekirdağ’dan ayrıldıktan sonra ülkemizin farklı bölgelerindeki fabrikalarında TEKİRDAĞ RAKISI markası ile rakının ve diğer tüm mamullerinin üretim ve pazarlamasını sürdürmekte, Tekirdağ’da üretmeyip ülkemizin farklı bölgelerinde ürettiği rakıyı TEKİRDAĞ RAKISI olarak pazarlayarak tüketiciyi yanıltmakta, coğrafi kaynak belirten “Tekirdağ” ibaresini yasaya aykırı olarak kullanmakta, Tekirdağ Rakısının ününden faydalanmaktadır. Davalı ayrıca “Tekirdağ Rakısı Bağbozumu”, “Tekirdağ Rakısı Platin Seri”, “Tekirdağ Rakısı Efsane” “Tekirdağ Rakısı Altın Seri” gibi farklı markalar altında ürettiği rakıları da piyasaya sürmektedir.

Tekirdağ Tekel Şarap ve İçki Fabrikasında üretilen rakıya “TEKİRDAĞ” markasının konulmasının tek nedeni Tekirdağ’da üretilmesidir. Sınai Mülkiyet Kanunu 34/1 maddesi kapsamında “TEKİRDAĞ RAKISI” markası, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaret anlamında coğrafi işarettir. Aynı maddeye göre coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilmektedir. TEKİRDAĞ adının kullanılması ile tüketiciler ürünün farklı bir kaliteye sahip olduğunu algılayarak güvenmişler, TEKİRDAĞ adıyla satılan rakıyı, yörenin adına belli bir güven duyarak diğer rakılara tercih etmişlerdir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 62. maddesinde düzenlenen haksız ticari uygulamalar; tüketicinin kararını etkileyen her türlü haksız ticari uygulama olarak soyut şekilde ifade edilmiştir ve bu durum yasaklanmıştır.

Haksız Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği 28. madde 2.fıkrada “Tüketiciye yönelik ticari uygulamaların, ortalama tüketicinin bilinçli olarak karar verme yeteneğini azaltarak normal şartlar altında taraf olmayacağı bir tüketici işlemine taraf olmasına yol açması halinde, tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozduğu kabul edilir.” şeklinde somutlaştırılmıştır. Ticari uygulama, o ürünü alacak olan ortalama tüketicinin ürünü alma iradesini bozmamalıdır. Normal şartlar altında aynı emtiadaki iki ayrı marka karşısında karar verecek tüketiciler, Tekirdağ Rakısı markasını tercih etmişse bunun sebebi Tekirdağ ilinin rakı üretimindeki ünüdür. Fakat ilgililerde rakının Tekirdağ’da yetişen üzümlerden üretildiği yanılgısı oluşturan Tekirdağ Rakısı aslında günümüzde Tekirdağ’da üretilmediği için mevzuattaki tanıma uyar nitelikte haksız ticari uygulama oluşturmuştur.

Tekirdağ’da üretilmeyip ülkemizin farklı bölgelerinde üretilen rakıların Tekirdağ markası ile satışa sunulması yanıltıcı olmakta ayrıca haksız ve dayanaksız yere kentimizin ismi kullanılmaktadır. Tekirdağ’da üretime son verildikten sonra Tekirdağ Rakısı markasının kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle, gerek yıllardır Tekirdağ’da ikamet eden birer Tekirdağlı olarak gerekse bir tüketici olarak tarafımızı yanıltan davalının kullanmaya devam ettiği “TEKİRDAĞ RAKISI” markası Sınai Mülkiyet Kanunu 5. maddesi kapsamında tescil edilmeyecek bir markadır. Tescil edilmemesi gereken bu markanın halen kullanılarak biz tüketicilerin satın alma kararını etkilemesi bu davayı açma zorunluluğu doğurmuştur. Hukuki nedenler :Sınai Mülkiyet Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

İLGİLİ DİĞER MEVZUAT

Tanıt araçları :Her türlü yasal kanıt. Sonuç ve istem: “Yapılacak yargılama sonunda kanıtlayacağımız savımız gibi davalının kullanmakta olduğu ve tüketicileri yanıltan “TEKİRDAĞ RAKISI” markasının haksız şekilde kullanımının durdurulmasını, yargılama giderleri ve ileride görevlendireceğim avukat ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla diler ve dava eylerim.10.6.2019” ifadelerine yer vererek müracaatını yaptı.

Haber: Abdurrahim Yıldırım

2019/06/2019-06-20-21-25-25.jpg
2019/06/2019-06-20-21-25-30.jpg

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
 Güngören'in Fırıncıları  Güngören ve ilgi Hastanesinde özel ağırlanacak
Güngören'in Fırıncıları Güngören ve ilgi Hastanesinde özel...
Esendemir ailesi Özgül Esendemir Başarır için yas tutuyor
Esendemir ailesi Özgül Esendemir Başarır için yas tutuyor